zgłoszenie udziału

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Targach Spożywczo-Gastronomicznych FOODEXPO 2019.
Zarejestruj się jako Wystawca. (dostępne wkrótce)
Jeżeli zarejestrowałeś się już jako Wystawca, zaloguj się (używając loginu i hasła podanego przy rejestracji) i wypełnij formularz zgłoszeniowy. (dostępne wkrótce)
   • warunki udostępniania powierzchni wystawienniczej (pdf)
   • cennik (pdf)

Regulamin dla uczestników targów (pdf)
   • zgłoszenie firmy zabudowującej (pdf)
   • oświadczenie o odpowiedzialności (pdf)
   • protokół przekazania powierzchni wystawienniczej (pdf)
   • mapa i warunki podwieszeń (pdf)


TARGI MLECZARSKIE W GDAŃSKU - MLECZNA REWIA 2019 - OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA.
ZAPRASZAMY PRODUCENTÓW I FIRMY ZWIĄZANE Z PRZETWÓRSTWEM PRODUKTÓW MLECZNYCH DO UDZIAŁU W TARGACH NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH.

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zapraszamy do udziału w projekcie Pomorski Broker Eksportowy realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Pomorskie firmy MŚP mogą indywidualnie aplikować o dofinansowanie 50% kosztów udziału w targach FOODEXPO 2019 i POLFISH 2019 (do wyczerpania środków programowych lub wykorzystania przez firmy limitu pomocy de mininimis). Rozpoczęcie naboru wniosków przewidywane jest w I kwartale 2019 r.

Szczegółowe informacje:
http://www.brokereksportowy.pl/pl/oferta/61-granty/konkursy/informacje-o-naborze.html

Rodzaje działalności firm wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie:
Opracowanie PKD wykluczone (pdf)